Certificering - na de audit

Rapportage

Na de audit maakt de auditor de concept-rapportage. Dat is de hoor- en wederhoorprocedure, waarbij de geauditeerde organisatie op het rapport kan reageren voordat het definitief wordt vastgesteld.

In het rapport staat of je organisatie wordt gecertificeerd, voorwaardelijk wordt gecertificeerd of niet wordt gecertificeerd. In alle gevallen krijg je een besluit en het rapport toegestuurd. Als je gecertificeerd bent ontvang je ook een gevelbord en een certificaat en een digitaal keurmerk. In geval van voorwaardelijke of niet certificering kun je bezwaar tegen het besluit aantekenen. Zie hiervoor ons Certificeringsreglement.

In geval van een voorwaardelijke certificering volgt een heraudit, waarbij alleen de normen beoordeeld worden die nog onvoldoende scoorden. Mochten de verschillen met de minimumeisen echt te groot zijn bevonden (niet gecertificeerd), dan volgt ook een heraudit , maar dan na een jaar. Als na een heraudit een positief oordeel volgt, is ben je alsnog gecertificeerd.

Na afloop van de procedure ontvang je – ook weer via de applicatie – een evaluatie-enquête. Daarin vragen wij je om je feedback te geven op het gevolgde certificeringsproces.