Certificering - Auditdag(en)

Auditdag(en)

Al in de fase van de zelfevaluatie stel je in afstemming met de auditor het programma op voor de audit. Je informeert medewerkers over de audit en plant afspraken met het auditteam en medewerkers.

De auditor(en) hebben de zelfevaluatie en de meegestuurde documenten inmiddels bestudeerd. Op basis daarvan wordt een afstemmingsgesprek (telefonisch, skype, facetime) gevoerd om de verwachtingen over en weer tijdens de audit te managen, het programma door te nemen en nog overgebleven vragen te kunnen beantwoorden.

Sommige medewerkers hebben het idee dat een auditgesprek een soort verhoor is. Dat is onzin; auditoren zijn op zoek naar de kwaliteit van de organisatie en zijn goed getraind om hiervoor de goede gesprekken te voeren. Sommige organisaties denken ook wel eens dat ze er goed aan te doen hun medewerkers vooraf grondig te instrueren en antwoorden “af te stemmen”. Dat is zinloos; auditoren weten daar snel doorheen te prikken.