Karin Kuik werkte dertig jaar in de bibliotheeksector als bibliotheekmanager en organisatieadviseur. Momenteel werkt zij als beleidsadviseur in de kinderopvang en het primair onderwijs. Opgeleid als kwaliteits- en procesmanager staat in haar werk het kijken naar kwaliteitszorg centraal: wat moet je organiseren om te voldoen aan de verwachtingen van klanten en andere stakeholders? Karin heeft in de periode 2014-2017 in de rol van expert certificeringsaudits bij bibliotheken uitgevoerd.

Contact: kuik@kwaliteitsbeeld.nl

Tel: 06-43796304