Rianne VersluisRianne Versluis werkte ruim 20 jaar als leerkracht, intern begeleider en teamcoördinator in het dovenonderwijs. Sinds 2006 is zij werkzaam bij Hobéon als senior adviseur en kwaliteitscoördinator. Zij is gecertificeerd lead auditor (LRQA QMS Lead Auditor Training Course, gebaseerd op ISO 9001:2015) en gecertificeerd secretaris (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Zij is als expert-secretaris nauw betrokken bij de accreditatie van hbo-opleidingen, waaronder tal van kunstvakopleidingen. Ten behoeve van de certificering Cultuureducatie en Amateurkunst is zij sinds 2011 werkzaam als auditor.

Contact: versluis@kwaliteitsbeeld.nl