Silvia Settels studeerde Kunstbeleid- en Management aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft bijna 12 jaar gewerkt bij Probiblio, de provinciale ondersteuningsorganisatie voor openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. Zij heeft daar verschillende strategische beleidsmatige functies vervuld, onder meer op het gebied van organisatieadvies en kwaliteitszorg. Daarna is zij werkzaam geweest als bestuurssecretaris bij een aantal onderwijsinstellingen. Vanaf 2021 werkt zij als zelfstandige en richt zich daarbij op het opstellen van en adviseren over zakelijke teksten als meerjarenbeleidsplannen, programma- en projectplannen en publicaties.

Contact: settels@kwaliteitsbeeld.nl Tel: 06-42743755