Na een aantal jaren studie Elektrotechniek aan de TUD en een opleiding sociaal cultureel werk/opbouwwerk aan een rechtsvoorganger van de Haagse Hogeschool, werkte Wienke Blomen vijftien jaar als stafmedewerker bij de HBO-Raad (Vereniging Hogescholen). Sinds 1995 is hij organisatieadviseur en directeur bij de Hobéon Groep. Naast het adviseren van hogescholen en het beoordelen van hun kwaliteit is hij betrokken bij het ontwikkelen van kwaliteitsregelingen en certificeringskaders in onder meer de wereld van de Cultuureducatie, de Monumentenzorg en de Archeologie en voert op basis daarvan audits uit. Hij is onder meer opgeleid als lead auditor Lloyd’s Register LRQA.

Contact: blomen@kwaliteitsbeeld.nl

Tel: 06-55148698