Certificeringsproces

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/voG93GhjLRQ" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

De certificering bestaat uit verschillende stappen. Alle stappen gebeuren grotendeels digitaal, behalve de audit zelf. Tijdens de intake komt alle informatie bij elkaar die nodig is om het certificeringsproces goed te laten verlopen. Daarna voert de organisatie die een audit krijgt, de auditee een zelfevaluatie uit en geeft aan waar de organisatie nu staat en naar toe wil. Met die informatie bezoeken de auditoren vervolgens de organisatie tijdens de auditfase en beoordelen zij die aan de hand van de vastgestelde normen. Daarop volgt de rapportage, dat de basis is voor het wel, niet of voorwaardelijk certificeren van de organisatie. Tot slot komt er een evaluatie van het hele proces.

De kosten van de audit zijn voor rekening van de te certificeren instelling. CBCT brengt uitsluitend de directe auditkosten in rekening; er worden dus geen overheadkosten doorberekend. De hoogte van het te factureren bedrag (geaccordeerd door de leden van onze opdrachtgevers) wordt bepaald door de complexiteit van de audit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aantal medewerkers, locaties en diensten. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat.

Heeft u na dit proces klachten? Dan kunt u de klachtenprocedure volgen zoals vermeld staat bij paragraaf 4 in het reglement.