Wanneer wordt je organisatie gecertificeerd?

Om gecertificeerd te worden moet je als bibliotheek, cultuurcentrum, kunstencentrum, muziekschool, (digi)taalhuis aan een aantal minimale eisen voldoen. Haal je die niet, dan zijn er twee andere opties: je organisatie wordt óf voorwaardelijk gecertificeerd óf niet gecertificeerd. Hieronder lichten wij toe welke puntenscore(s) tot welke eindscore leidt.

De “scores” die de auditor(en) per (sub)norm toekennen worden in de certificeringsapplicatie (Kwaliteitsbeeld) ingevoerd en berekend. In het concept-auditrapport dat je ontvangt, kun je de eindscore teruglezen.

 

  • Ben je een cultuurorganisatie (bijvoorbeeld een muziekschool of kunstcentrum) óf ben je een bibliotheek die géén educatieve diensten aanbiedt ten behoeve van leesbevordering zoals de Bibliotheek op School en Boekstart, ga dan naar Bijlage 1 – Basismodule
  • Ben je een bibliotheek én bied je educatieve diensten aan ten behoeve van leesbevordering, (denk aan de Bibliotheek op School en Boekstart), ga dan naar Bijlage 2 – Basismodule + Module 1