Zoals bekend is in 2018 en het eerste kwartaal van 2019 de “pilot toetsing Taalhuizen” uitgevoerd. Ook voor Taalhuizen (taalnetwerken) geldt dat de kwaliteit van mensen en diensten cruciaal is om hun doelstellingen te kunnen bereiken. Daarin steken de Taalhuizen al veel tijd en energie. Maar wat zijn daarvoor hanteerbare criteria en hoe ga je die meten?

Inmiddels is de pilot afgerond en hebben de deelnemende Taalhuizen, gesteund door hun landelijke samenwerkingspartners (zoals de Stichting Lezen & Schrijven, de Koninklijke Bibliotheek en Sociaal Werk Nederland), hun toetsingstraject helemaal doorlopen. Op dit moment worden alle conclusies en aanbevelingen bijeengebracht in een rapport dat zal worden aangeboden aan een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken samenwerkingspartners. Met dat rapport wordt een vervolgstap gezet in het voornemen van de minister van OCW om de taalhuizen voortaan te certificeren. Zie hiervoor ook de brief van de minister van OCW aan de Tweede Kamer van 18 maart 2019.

Vragen? Mail naar bureau@certificeringsorganisatie.nl of bel met Willem Camphuis (directeur CBCT) 06-12253587

Deel dit bericht: