Test of jij klaar bent voor een audit

Is jouw taalhuis klaar voor een audit?

Check het eenvoudig met onderstaande test. Deze test staat volledig los van de audit. De uitkomst geeft alleen aan of je klaar bent voor een zinvolle audit. 

Beantwoord voordat je met de test begint eerst deze drie vragen.

1. Heeft jouw taalhuis concrete doelstellingen vastgelegd in een (meerjaren)beleidsplan of een plan van aanpak?

2. Hebben partners van het taalhuis in een plan beschreven wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle medewerkers en vrijwilligers in het Taalhuis zijn en hoe de bestuurlijke (eind)verantwoordelijkheid van het Taalhuis is geregeld?

3. Heeft het taalhuis inzicht (kwantitatief of kwalitatief) in het (maatschappelijk) effect van zijn activiteiten? 

Is je antwoord op deze vragen alle keren ‘ja’? Ga dan door naar onderstaande test.

Twijfel je bij een vraag of heb je op één of meer vragen ‘nee’ geantwoord, werk hier dan eerst aan. Deze drie onderwerpen zijn namelijk de basis van je taalhuis en een rode draad door de audit. Lees nog eens de whitepapers over deze onderwerpen of bel ons voor advies 070-3090222.

Doe nu de test en ontdek snel of je klaar ben voor de audit.

1. Is de doelstelling afgestemd met kernpartners?

 
 
 
 

2. Werkt het taalhuis op basis van een (meerjaren) begroting?

 
 
 
 

3. Staat er in een plan beschreven wat jaarlijks de inhoudelijke bijdrage van de partners is in het taalhuis?

 
 
 
 

4. Worden de samenwerking en gemaakte afspraken periodiek (circa één keer per jaar) geëvalueerd?

 
 
 
 

5. Heeft het taalhuis een cijfermatig overzicht van het aantal mensen dat zich aanmeldt bij het taalhuis?

 
 
 
 

6. Heeft het taalhuis een cijfermatig overzicht van het aantal mensen dat wordt doorverwezen?

 
 
 
 

7. Heeft het taalhuis een (cijfermatig) overzicht van de voortgang van de deelnemers op één of meer basisvaardigheden?

 
 
 
 

8. Verzamelt het taalhuis kwantitatieve en/of kwalitatieve informatie over de tevredenheid van zijn deelnemers?

 
 
 
 

9. Verzamelt het taalhuis kwantitatieve en/of kwalitatieve informatie over de tevredenheid van zijn vrijwilligers en medewerkers ?

 
 
 
 

10. Leidt inzicht tot bijstelling van beleid en aanpak (en zijn hier voorbeelden van)?

 
 
 
 

11. Heeft het taalhuis rond AVG-wetgeving een beleid en een aanpak voor de uitvoering?

 
 
 
 

12. Heeft het taalhuis rond AVG-wetgeving een verantwoordelijke benoemd?

 
 
 
 

13. Maakt het taalhuis medewerkers en vrijwilligers bewust van AVG-wetgeving?

 
 
 
 

14. Heeft het taalhuis een beleid ten aanzien van de inzet van medewerkers en vrijwilligers?

 
 
 
 

15. Heeft het taalhuis functiebeschrijving(en) van de taalhuismedewerkers?

 
 
 
 

16. Heeft het taalhuis functiebeschrijving(en) van de vrijwilligers?

 
 
 
 

17. Heeft het taalhuis een aanpak ten aanzien van de inzet van medewerkers en vrijwilligers (in verband met deskundigheidsbevordering)?

 
 
 
 

18. Heeft het taalhuis NT1/NT2 expertise beschikbaar?

 
 
 
 

Let op: de uitslag van deze test geeft géén garantie op het wel of niet behalen van de certificering. Deze test is slechts een hulpmiddel om te testen of je klaar bent voor zinvolle audit. De door jou ingevulde gegevens uit deze test zijn door anderen niet te raadplegen of in te zien, dus ook niet door auditoren.