Kwaliteit en toekomstbestendigheid van Taalhuizen

Samen vooruit

Wanneer: 24 mei om 15.00 uur, met om 17.00 uur tijd voor een hapje en drankje.

Waar: De Bibliotheek Utrecht, Neude 11

Programma:

 • Welkom
 • Toelichting rapportage “Kwaliteit en toekomstbestendigheid van Taalhuizen”
   • Met ruimte voor discussie en vragen
 • Overhandiging rapport OCW
 • ‘Maak de ander beter’ door Loek Peters
   • Maak de Ander Beter is een concrete, direct toepasbare manier van denken en werken. Niet vergaderen en bespreken tot je een ons weegt. Geen gegoochel met organogrammen. Geen oeverloos lange trajecten waarbij top down geïmplementeerd moet worden om via hoger management, middel management uiteindelijk op de werkvloer en bij de klant te belanden.
 • Borrel

Waarom: In opdracht van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk Cultuur en Taal wordt een tussentijdse rapportage over de eerste certificeringsresultaten van taalhuizen gepresenteerd, opgesteld door Prof. dr. F. Huysmans en bureau Hobéon.

Wat gaat er goed en wat kan beter? En wat kunnen de netwerkpartners landelijk en lokaal verder doen bij de aanpak van laaggeletterdheid?

Het rapport wordt aangeboden aan OCW en besproken met onze aanwezige partners: de Vereniging Openbare Bibliotheken, de Stichting Lezen & Schrijven, Sociaal Werk Nederland, Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Tijdens dit middagprogramma belichten we de belangrijkste bevindingen en wordt de vertaling gemaakt naar gerichte en bruikbare aanbevelingen.

Aansluitend is er ruimte om bij te praten onder het genot van een hapje en drankje

Loek Peters

Loek Peters

“Als acteur faciliteer je je tegenspeler zo goed mogelijk zijn/haar rol te laten spelen. Deze manier van werken is geen liefdadigheid, maar zorgt ervoor dat iederéén zijn rol het beste kan spelen en dus het verhaal zo goed mogelijk wordt verteld. Door de ander beter te maken, kies je dus voor jezelf.”