Certificering Zicht op Ontwikkeling

Voorbereiding audit

Met de informatie op deze pagina kun je je voorbereiden op de audit. Alle stappen uit het (voorbereidings)proces komen aan bod. De normen worden apart uitgelegd met heldere video’s en whitepapers. 

Intake

De certificering begint bij de intake. Wanneer word je ingepland, wie neemt het initiatief, hoe krijg je het te horen en wat kun je verwachten?

Norm 1 Beleid en financiën

In korte heldere video’s en whitepapers lichten wij de normen toe die deel uitmaken van Zicht op Ontwikkeling, certificeringskader taalhuizen.

Norm 4 Mensen

In korte heldere video’s en whitepapers lichten wij de normen toe die deel uitmaken van Zicht op Ontwikkeling, certificeringskader taalhuizen.

Norm 7 Handelen conform (privacy)wetgeving

In korte heldere video’s en whitepapers lichten wij de normen toe die deel uitmaken van Zicht op Ontwikkeling, certificeringskader taalhuizen.

Zelfevaluatie

De zelfevaluatie is een belangrijke stap. Door middel van deze ‘scan’ krijg je een goed beeld van jouw sterke en minder sterke punten.

Norm 2 Middelen

In korte heldere video’s en whitepapers lichten wij de normen toe die deel uitmaken van Zicht op Ontwikkeling, certificeringskader taalhuizen.

Norm 5 Producten en diensten

In korte heldere video’s en whitepapers lichten wij de normen toe die deel uitmaken van Zicht op Ontwikkeling, certificeringskader taalhuizen.

Applicatie Kwaliteitsbeeld

De communicatie rondom een audit verloopt via een applicatie. Hierin wordt bijvoorbeeld gevraagd de zelfevaluatie in te vullen. Lees hier meer over.

Norm 3 Samenwerking

In korte heldere video’s en whitepapers lichten wij de normen toe die deel uitmaken van Zicht op Ontwikkeling, certificeringskader taalhuizen.

Norm 6 Resultaten en maatschappelijk effect

In korte heldere video’s en whitepapers lichten wij de normen toe die deel uitmaken van Zicht op Ontwikkeling, certificeringskader taalhuizen.