Certificering Zicht op Ontwikkeling

Voorbereiding audit

Met de informatie op deze pagina kun je je voorbereiden op de audit. Alle stappen uit het (voorbereidings)proces komen aan bod. De normen worden apart uitgelegd met heldere video’s en whitepapers.

Veel taalhuizen twijfelen of ze klaar zijn voor een audit of komen er bij de intake achter dat ze belangrijke onderdelen nog niet op orde hebben. Speciaal voor de taalhuizen hebben wij daarom een vragenlijst ontwikkeld waarmee je precies kunt nagaan of je kunt beginnen aan een zinvolle audit. De test doe je vrijblijvend en is puur voor jezelf. De uitslag krijg je dan ook direct te zien.

Intake

De certificering begint bij de intake. Wanneer word je ingepland, wie neemt het initiatief, hoe krijg je het te horen en wat kun je verwachten?

Norm 1 Beleid en financiën

In korte heldere video’s en whitepapers lichten wij de normen toe die deel uitmaken van Zicht op Ontwikkeling, certificeringskader taalhuizen.

Norm 4 Mensen

In korte heldere video’s en whitepapers lichten wij de normen toe die deel uitmaken van Zicht op Ontwikkeling, certificeringskader taalhuizen.

Norm 7 Handelen conform (privacy)wetgeving

In korte heldere video’s en whitepapers lichten wij de normen toe die deel uitmaken van Zicht op Ontwikkeling, certificeringskader taalhuizen.

Zelfevaluatie

De zelfevaluatie is een belangrijke stap. Door middel van deze ‘scan’ krijg je een goed beeld van jouw sterke en minder sterke punten.

Norm 2 Middelen

In korte heldere video’s en whitepapers lichten wij de normen toe die deel uitmaken van Zicht op Ontwikkeling, certificeringskader taalhuizen.

Norm 5 Producten en diensten

In korte heldere video’s en whitepapers lichten wij de normen toe die deel uitmaken van Zicht op Ontwikkeling, certificeringskader taalhuizen.

Applicatie Zenya

De communicatie rondom een audit verloopt via een applicatie. Hierin wordt bijvoorbeeld gevraagd de zelfevaluatie in te vullen. Lees hier meer over.

Norm 3 Samenwerking

In korte heldere video’s en whitepapers lichten wij de normen toe die deel uitmaken van Zicht op Ontwikkeling, certificeringskader taalhuizen.

Norm 6 Resultaten en maatschappelijk effect

In korte heldere video’s en whitepapers lichten wij de normen toe die deel uitmaken van Zicht op Ontwikkeling, certificeringskader taalhuizen.