Certificering Kwaliteit in Beeld - voorbereiding

Voorbereiding audit

Met de informatie op deze pagina kun je je voorbereiden op de audit. Alle stappen uit het (voorbereidings)proces komen aan bod. De normen worden apart uitgelegd met heldere video’s en whitepapers. 

Intake

De certificering begint bij de intake. Wanneer word je ingepland, wie neemt het initiatief, hoe krijg je het te horen en wat kun je verwachten?

Norm 1 Strategie en beleid

In korte heldere video’s en whitepapers lichten wij de normen toe die deel uitmaken van Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal.

Norm 4 Samenwerking

In korte heldere video’s en whitepapers lichten wij de normen toe die deel uitmaken van Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal.

Norm 7 Compliance

In korte heldere video’s en whitepapers lichten wij de normen toe die deel uitmaken van Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal.

Zelfevaluatie

De zelfevaluatie is een belangrijke stap. Door middel van deze ‘scan’ krijg je een goed beeld van jouw sterke en minder sterke punten.

Norm 2 Middelen

In korte heldere video’s en whitepapers lichten wij de normen toe die deel uitmaken van Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal.

Norm 5 Producten en diensten

In korte heldere video’s en whitepapers lichten wij de normen toe die deel uitmaken van Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal.

Applicatie Zenya

De communicatie rondom een audit verloopt via een applicatie. Hierin wordt bijvoorbeeld gevraagd de zelfevaluatie in te vullen. Lees hier meer over.

Norm 3 Mensen

In korte heldere video’s en whitepapers lichten wij de normen toe die deel uitmaken van Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal.

Norm 6 Resultaten en verantwoording

In korte heldere video’s en whitepapers lichten wij de normen toe die deel uitmaken van Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal.