Certificering Kaliteit in Beeld - Voorbereiding

Module educatieve dienstverlening

De module Educatieve Dienstverlening is een uitwerking van de norm Producten & Diensten. Hierin zijn opgenomen de specifieke eisen voor de wijze waarop openbare bibliotheken vorm en inhoud geven aan hun educatieve dienstverlening (Bibliotheek op School/Boekstart, lokale varianten daarop of “eigen” programma’s). Let op: deze module geldt dus alleen voor openbare bibliotheken.

Op deze pagina vind je een korte heldere video over deze norm en een duidelijke whitepaper.

Whitepaper

De whitepaper Educatieve dienstverlening, de basis van je leesbevordering dient ter ondersteuning bij de voorbereiding op de audit en helpt met de educatieve dienstverlening.