Certificering Kwaliteit in Beeld - Voorbereiding

Norm 1 – Missie, visie, strategie en beleid

Hoe houdt de leiding een organisatie op koers? Hoe inspireert zij tot voortdurende verbetering? Daar is een missie voor nodig, waarin de bestaansredenen en de unieke kracht van een organisatie staan beschreven. Naast een missie heeft een organisatie ook een visie. De visie (geformuleerd in samenspraak met belanghebbenden) beschrijft hoe de organisatie zich in de toekomst wenst te ontwikkelen. Deze missie en visie moeten vertaald worden naar een strategie voor de middellange termijn. De strategie beschrijft ook de ambities en de gewenste resultaten voor de verschillende belanghebbenden. Beleid, plannen en budgetten worden hierin concreet beschreven.

Op deze pagina vind je een korte heldere video over deze norm.

Whitepaper

De whitepaper Een sterk strategisch beleid volgens een krachtige missie en heldere visie wordt momenteel herzien. Wij verwachten deze eind februari online te zetten.