Certificering Kaliteit in Beeld - Voorbereiding

Norm 3 – Mensen

Met het begrip Mensen wordt in de certificeringsnorm gerefereerd aan de vraag “in hoeverre en op welke wijze medewerkers en vrijwilligers, maar daarmee óók directeuren en managers (incl. hun leiderschap) worden ingezet om bij te dragen aan geformuleerde ambities en resultaten.” In het bijzonder gaat dit normelement in op de vraag in hoeverre de organisatie competentie-eisen heeft geformuleerd en of hieraan wordt voldaan. In dit kader wordt competentie gezien als een verzameling van kennis, ervaring en persoonlijke vaardigheden, waardoor de gestelde doelen bereikt kunnen worden.

Op deze pagina vind je een korte heldere video over deze norm.

Whitepaper

De whitepaper Mensen, de cruciale factor binnen de organisatie wordt momenteel herzien. Wij verwachten deze eind februari online te zetten.