Certificering Kaliteit in Beeld - Voorbereiding

Norm 4 – Samenwerking

Bij het begrip Samenwerking gaat het om de vraag in hoeverre en op welke wijze relevante partners binnen en buiten het verzorgingsgebied door de organisatie worden ingeschakeld om bij te dragen aan geformuleerde ambities en resultaten. Naast de subsidiërende rol wordt de gemeente bij deze norm vooral gezien als (mogelijke) samenwerkingspartner, omdat er samen aan wordt gewerkt om bepaalde doelen te realiseren: realisatie van cultuuraanbod, bestrijding laaggeletterdheid inburgering, participatie etc. Dat betekent een brede uitleg van het begrip “samenwerking”; samenwerking kan namelijk ook plaatsvinden in bijvoorbeeld specifieke afhankelijkheidsrelaties. Daarnaast kunnen aan samenwerking – afhankelijk van de aard van de dienstverlening meer en minder vergaande eisen worden gesteld.

Op deze pagina vind je een korte heldere video over deze norm.

Whitepaper

De whitepaper Samen werken aan ambities en resultaat wordt momenteel herzien. Wij verwachten deze eind februari online te zetten.