Certificering Kaliteit in Beeld - Voorbereiding

Norm 5 – Producten en diensten

Maakt de organisatie bewuste keuzes m.b.t. de inzet van haar producten en diensten? Hanteert de organisatie kwaliteitseisen waaraan de producten en diensten moeten voldoen?  Wat zijn de aanvullende eisen voor leden van VOB en Cultuurconnectie met betrekking tot de norm Producten en diensten en welke richtlijnen en reglementen dient u te volgen. De vijf beoordelingsvragen worden kort toegelicht.

Op deze pagina vind je een korte heldere video over deze norm en een duidelijke whitepaper.

Whitepaper

De whitepaper Producten en diensten op koers houden wordt momenteel herzien. Wij verwachten deze eind februari online te zetten.