Certificering Kaliteit in Beeld - Voorbereiding

Norm 6 – Resultaat en verantwoording

Onder resultaat wordt verstaan: ‘hetgeen je bereikt nadat je iets hebt gedaan of gemaakt’. Hierbij gaat het niet alleen over de resultaten van de activiteiten die je organiseert, maar over alle prestaties (de mate van het behalen van de gestelde doelen en/of verplichtingen. Simpel gezegd: welke activiteiten zijn er ondernomen om de gestelde doelen te bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten van deze resultaten (direct of indirect)?) die je organisatie levert. Denk aan bedrijfsmanagement, medewerkers en vrijwilligers, samenwerking, klant- en stakeholdertevredenheid, de geleverde producten en diensten, wet- en regelgeving en (maatschappelijke) directe en indirecte effecten hiervan.

Op deze pagina vind je een korte heldere video over deze norm en een duidelijke whitepaper.

Whitepaper

De whitepaper Inzicht door je resultaten te verantwoorden dient ter ondersteuning bij de voorbereiding op de audit en helpt met de norm resultaten en verantwoording.