De zelfevaluatie is de door u, in samenspraak met uw medewerkers en uw samenwerkingspartners, opgestelde reflectie op uw organisatie. Deze evaluatie, een verplicht onderdeel van het certificeringsproces, beschrijft in essentie waar uw organisatie nu staat en waar die naar toe zou moeten. Het document helpt bij de uiteindelijke beantwoording van de vragen over toekomstbestendigheid en het gesorteerde effect door uw instelling.

De zelfevaluatie is er voor uw organisatie, maar is tevens de basis voor de auditoren. Daarom is deze gebaseerd op de normen uit het certificeringskader. Als de zelfevaluatie door u is afgerond, komt deze automatisch terecht bij uw auditoren om zo het auditproces te kunnen vervolgen. De zelfevaluatie beoogt een eerlijk zelfbeeld te schetsen dat in uw instelling breed herkend wordt.

Let op: de versie die u hieronder kunt downloaden dient enkel als hulpmiddel voor interne oriëntatie op de zelfevaluatie.