Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) i.o.

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) in oprichting (nu nog Stichting Certificering Openbare Bibliotheken geheten) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten ten behoeve van geletterdheid. De audits dragen bij aan de kwaliteit van de getoetste partijen en op die manier aan hun dienstverlening.

In samenspraak met haar opdrachtgevers heeft CBCT recent een nieuw, transparant en objectief systeem van kwaliteitstoetsing ingericht. Daarmee krijgen de geauditeerde partijen inzicht in hun functioneren en in hun toekomstbestendigheid en kunnen ze aan hun financiers verantwoording afleggen. Daarnaast deelt CBCT opgedane generieke kennis en informatie met de sector, binnen de grenzen van de beroepsnormen die gelden voor een certificerende organisatie.

Certificering van een brede groep

De eigenaren van het nieuwe certificeringskader zijn de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven. Het kader is gebaseerd op het INK-model.

Het nieuwe kader, Kwaliteit in beeld. Certificeringskader voor bibliotheekwerk, cultuur en taal, wordt in 2018 geïmplementeerd. Het is vooral gericht op de toekomstige ontwikkeling van de te auditeren organisaties. Het houdt rekening met hun diversiteit (naar omvang en diensten) en het hele auditproces moest efficiënt en kostenbesparend zijn. Het kader is ontwikkeld volgens een drietal uitgangspunten: toekomstbestendig, modulair & flexibel en een praktisch en efficiënt instrumentarium.

 

Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) in oprichting
BEZOEKADRES: Koninklijke Bibliotheek | Prins Willem-Alexanderhof 5 | 2595 BE Den Haag | POSTADRES: Postbus 90407 | 2509 LK Den Haag | T: 070-3090222 | E: info@certificeringsorganisatie.nl