De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. De audits dragen bij aan de kwaliteit van de getoetste partijen en op die manier aan hun dienstverlening.
Whitepaper: Educatieve dienstverlening, de basis van je leesbevordering

Whitepaper: Educatieve dienstverlening, de basis van je leesbevordering

De module Educatieve Dienstverlening is een uitwerking van de norm Producten & Diensten. Hierin zijn opgenomen de specifieke eisen voor de wijze waarop openbare bibliotheken vorm en inhoud geven aan hun educatieve dienstverlening (Bibliotheek op School en Boekstart). Let op: deze module geldt dus alleen voor openbare bibliotheken. Lees meer over Module 1, Educatieve dienstverlening in de whitepaper.

Lees meer
Whitepaper: Samen werken aan resultaten en ambities

Whitepaper: Samen werken aan resultaten en ambities

De whitepaper Samen werken aan resultaten en ambities dient ter ondersteuning bij de voorbereiding op de audit en helpt met de norm Samenwerking. Deze norm (norm 4) wordt, samen met de middelen (norm 2), de mensen (norm 3) en de producten en diensten (norm 5), ingezet om de opdracht en de doelen van de organisatie (norm 1) tot resultaten te brengen. Vervolgens dient men daarover verantwoording te kunnen afleggen (norm 6). 

Lees meer