De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. De audits dragen bij aan de kwaliteit van de getoetste partijen en op die manier aan hun dienstverlening.

Quintus Kampen staat voor kwaliteit

Quintus voldoet sinds februari 2019 aan het nieuwe certificeringskader van de Certificeringsorganisatie voor Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Op 25 mei werd het keurmerk officieel uitgereikt tijdens de start van het Open Huis.

Lees meer

Stand van zaken pilot toetsing Taalhuizen

Zoals bekend is in 2018 en het eerste kwartaal van 2019 de “pilot toetsing Taalhuizen” uitgevoerd. Ook voor Taalhuizen(taalnetwerken) geldt dat de kwaliteit van mensen en diensten cruciaal is om hun doelstellingen te kunnen bereiken. Daarin steken de Taalhuizen al veel tijd en energie. Maar wat zijn daarvoor hanteerbare criteria en hoe ga je die meten?

Lees meer

De Zelfevaluatie

De zelfevaluatie is de door u, in samenspraak met uw medewerkers en uw samenwerkingspartners opgestelde reflectie op uw organisatie. Deze zelfevaluatie, een verplicht onderdeel van het certificeringsproces, beschrijft in essentie waar uw organisatie nu staat en waar die naar toe zou moeten.

Lees meer