Commissie van advies

  • De Commissie van advies adviseert het bestuur over het onderhoud van de certificeringskaders die CBCT uitvoert: Kwaliteit in Beeld en Zicht op Ontwikkeling.
  • De Commissie van Advies brengt advies uit over specifieke casussen en andere audit- en certificeringsvraagstukken waarover de certificeringskaders of andere CBCT-regelingen onvoldoende uitsluitsel bieden.

 

Samenstelling

Teun Hardjono

Voorzitter

 

Anne Rube

Sander Boschma

Lid

 

Marian Buvelôt

Lid