Certificering - bestuur

Commissie van advies

De Commissie van Advies heeft tot taak het adviseren van het bestuur over het onderhoud van de certificeringskaders die CBCT uitvoert: Kwaliteit in Beeld en Zicht op Ontwikkeling. Daarnaast brengt de commissie advies uit over specifieke casussen dan wel andere audit- en certificeringsvraagstukken waarover de certificeringskaders of andere CBCT-regelingen onvoldoende uitsluitsel bieden.

 

Samenstelling 

Teun Hardjono

Voorzitter

 

Anne Rube

Anne Rube

Lid

Namens Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven

Gertjan Endedijk

Lid

Namens Cultuurconnectie

 

Hester van Beek

Lid

Namens VOB en SPN