Certificering - bestuur

Commissie van advies

De Commissie van Advies heeft tot taak het adviseren van het bestuur over het onderhoud van de certificeringskaders die CBCT uitvoert: Kwaliteit in Beeld en Zicht op Ontwikkeling. Daarnaast brengt de commissie advies uit over specifieke casussen dan wel andere audit- en certificeringsvraagstukken waarover de certificeringskaders of andere CBCT-regelingen onvoldoende uitsluitsel bieden.

 

Samenstelling 

Teun Hardjono

Voorzitter

 

Anne Rube

Sander Boschma

Lid

 

Marian Buvelôt

Lid