Over CBCT

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit en toekomstbestendigheid van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. Daarnaast deelt CBCT op passende wijze haar kennis en informatie met de sector.

Uitleg over CBCT in 4 minuten

De organisatie

Missie, visie, doelen, meerjarenplan, geschiedenis

Bureau CBCT

Auditoren

Bestuur

Commissie van advies