Certificering - privacyverklaring

Privacyverklaring CBCT


De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk Cultuur en Taal (CBCT) onderschrijft het belang van de privacy van de bezoekers van de website en van haar relaties. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  

Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Verantwoordelijke
De Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk Cultuur en Taal
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
bureau@certificeringsorganisatie.nl

Waarom leggen wij uw gegevens vast?
Wanneer u onze website bezoekt, dan leggen wij uw IP-adres (zonder de laatste 3 cijfers) vast om het verkeer op de website te kunnen monitoren en na te kunnen gaan welke pagina’s worden aangeklikt. Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons gerechtvaardigd belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. 

Wanneer u een contactformulier invult, of zich aanmeldt voor de nieuwsbrief dan leggen wij uw gegevens vast die wij nodig hebben voor het uitvoeren van uw verzoek.Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. 

Indien u heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van onze activiteiten. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.

Van diegenen die wij geautoriseerd hebben in te loggen op onze website bewaren wij de accountgegevens en de contactgegevens. Deze gegevens bewaren wij onder de grondslag overeenkomst.

Welke gegevens leggen wij vast
Wij leggen de volgende gegevens vast: naam, adres, e-mail, telefoonnummer, inhoud bericht bij gebruik contactformulier, IP-adres zonder de laatste 3 cijfers, gebruikersnaam, wachtwoord, certificeringsgegevens 

Gebruik van uw gegevens door derden
Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden. Wel gebruiken wij zorgvuldig geselecteerde leveranciers (verwerkers) voor de uitvoering van onze eigen activiteiten, zoals de hosting partij van onze website. Met deze verwerkers sluiten wij overeenkomsten om te waarborgen dat zij uw gegevens alleen volgens onze instructie en volgens de wettelijke vereisten behandelen. 

Gebruik van Cookies
Indien u onze website bezoekt, plaatsen wij functionele cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies gebruiken wij om de inrichting van de website te optimaliseren.

Wij maken oa gebruik van functionele cookies van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Onder meer worden de laatste 3 cijfers van het IP adres verwijderd voordat dit gegeven wordt verzonden aan Google. Ook hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van uw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen. 

Bewaren van uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw gegevens van een contactformulier gedurende een half jaar, om het mogelijk te maken berichten terug te kunnen zoeken voor het geval zij verloren raken.  

Indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief bewaren wij uw e-mailadres zolang u de nieuwsbrief wenst te ontvangen.

Inloggegevens bewaren wij zolang de relatie met u voortduurt. Certificeringsgegevens bewaren wij zolang nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Uw rechten
U kunt een verzoek tot inzage of correctie van uw persoonsgegevens aan ons sturen. Ook kunt u toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken, of bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

In sommige gevallen kunt u ons verzoeken uw gegevens te laten verwijderen.

Houd u er rekening mee dat als u ons een verzoek stuurt, wij uw identiteit zullen controleren.

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
CBCT
Postbus 90407
2509 LK Den Haag
bureau@certificeringsorganisatie.nl
tel:+31703090222

Indien u van mening bent dat wij in strijd handelen met de wet, dan heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Social media
Op onze website is een knop opgenomen om onze pagina’s te kunnen promoten of delen op Linkedin. Deze knop wordt gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Linkedin zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. De code wordt actief als u de knop aanklikt. Leest u het privacy statement van Linkedin om te zien wat zij doen met uw persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Wijzigingen
Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Check daarom op onze website altijd de meest recente versie.