Normen Kwaliteit in Beeld

Voor het toetsen van kwaliteit en toekomstbestendigheid van de organisatie gebruiken we zeven certificeringsnormen, ook wel kwaliteitsnormen genoemd. Hieronder vind je de linken naar elke norm waar uitgebreid wordt stilgestaan bij de betreffende norm.

Norm 1: Missie & visie en strategie & beleid

Norm 2: Middelen  – inclusief podcast

Norm 3: Mensen  – inclusief podcast

Norm 4: Samenwerking  – inclusief podcast

Norm 5: Producten en diensten  – inclusief podcast

Norm 6: Resultaten en verantwoording 

Norm 7: Compliance 

 

 

Zelfevaluatie Kwaliteit in Beeld

Hier vind je een voorbeeld van de zelfevaluatie. Deze vul je in Zenya in.

Kader

Lees hier het nieuwe Certificeringskader Kwaliteit in Beeld met ingang van 2023 en de toelichting daarop.