Normen Kwaliteit in Beeld

Voor het toetsen van kwaliteit en toekomstbestendigheid van de organisatie gebruiken we zeven certificeringsnormen, ook wel kwaliteitsnormen genoemd. Hieronder vind je de linken naar alle whitepapers waarin uitgebreid stilgestaan wordt bij elke norm.

Norm 1: Missie & visie en strategie & beleid

Norm 2: Middelen 

Norm 3: Mensen 

Norm 4: Samenwerking 

Norm 5: Producten en diensten 

Norm 6: Resultaten en verantwoording 

Norm 7: Compliance 

 

 

Zelfevaluatie Kwaliteit in Beeld

Hier vind je een voorbeeld van de zelfevaluatie. Deze vul je in Zenya in.

Kader

Lees hier het nieuwe Certificeringskader Kwaliteit in Beeld met ingang van 2023 en de toelichting daarop.