Certificering - nieuws

Actualisering Kwaliteit in Beeld

Actualisering Kwaliteit in Beeld

De werkgroep voor de doorontwikkeling van het certificeringskader Kwaliteit in Beeld organiseert in oktober digitale informatiebijeenkomsten. De werkgroep praat leden van VOB en Cultuurconnectie bij over zijn voorstellen. Doel is vragen en inbreng van de achterbannen op te halen en te verwerken in het definitieve voorstel voor het certificeringskader.

Lees meer
Rapportage Taalhuizen

Rapportage Taalhuizen

Dinsdag 24 mei 2022 is het rapport “Kwaliteit en toekomstbestendigheid taalhuizen” overhandigd aan Suzanne Hafidi van het ministerie van OCW.
Dit onderzoek is in opdracht van de Certificeringsorganisatie voor Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) uitgevoerd. Het biedt een eerste inzicht in de sterktes en ontwikkelpunten van de taalhuizen bij de aanpak van laaggeletterdheid.

Lees meer
Wijzigingen bestuur CBCT

Wijzigingen bestuur CBCT

Per 1 februari a.s. treden drie nieuwe leden toe tot het bestuur.

Namens de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) neemt Hester van Beek de plaats in van Jannie van Vugt. Hester van Beek is directeur van Bibliotheek Rijn en Venen; zij was al bekend met CBCT als lid van de Commissie van Advies.
Namens de Stichting Lezen en de Stichting Lezen & Schrijven is Kees Broekhof benoemd

Lees meer
Filmpjes normen taalhuis

Filmpjes normen taalhuis

Op afzonderlijke pagina’s staan alle normen van beide certificeringskaders uitgelegd. Bij de normen van Kwaliteit in Beeld zijn al enige tijd filmpjes te bekijken met uitleg. Voor het kader Zicht op Ontwikkeling (taalhuizen) staan sinds deze week ook de filmpjes met uitleg online. Hierin vind je duidelijk wat er verwacht wordt en hoe je een certificering goed kunt voorbereiden. Neem eens een kijkje!

Lees meer
Nieuwe auditoren

Nieuwe auditoren

Afgelopen jaar zijn we, mede door de taalhuiscertificeringen, meer audits gaan verzorgen. Om de planning goed rond te kunnen krijgen hebben wij deze maand drie nieuwe auditoren verwelkomd. Van harte welkom Tineke van Ham, Silvia Settels en Sjaak Groeneveld!
Wil je weten met welke auditoren wij werken? Neem dan eens een kijkje op de website hier vind je van iedereen een foto en stellen zij zich kort even voor.

Lees meer
Verbeterde toelichting op zelfevaluatie

Verbeterde toelichting op zelfevaluatie

De zelfevaluatie is de basis van een audit. Dit is, na de intake, de tweede stap in het certificeringsproces. Een zelfevaluatie maak je samen met je partners, stakeholders en medewerkers. Het is een reflectie op de organisatie of (digi)taalhuis en geeft aan waar je staat en waar je naartoe wilt. Als je een zelfevaluatie goed aanpakt heb je er zelf ook meteen heel veel aan. Toch ziet men er vaak tegenop en wordt het nog weleens als extra werk gezien.

Lees meer
NIEUW podcast over certificeren

NIEUW podcast over certificeren

Hoe beleef je het certificeren, hoe pak je het aan, hoeveel werk is het en wat nou als je voorwaardelijk gecertificeerd wordt? Deze onderwerpen hebben we verwerkt in een podcast van ruim 20 minuten, waarin Roel Zuidhof van Bibliotheken gemeente Nijkerk en Betsie van Ravenhorst -taalcoördinator- hun ervaringen delen.

Lees meer
PDCA door je hele organisatie

PDCA door je hele organisatie

Tijdens een certificering kom je veelvuldig de zg. PDCA-cyclus tegen (plan-do-check-act). Het is een veel gehanteerde (verbeter)methode ten behoeve van je kwaliteitsmanagement en je processen. Toch krijgen we vaak de vraag wat het ook alweer is en waarom CBCT er naar kijkt tijdens audits. Dus hierbij een korte uitleg om de methode beter in de organisatie te gebruiken. 

Lees meer
Pilot kwaliteitstoetsing IDO’s in bibliotheken van start

Pilot kwaliteitstoetsing IDO’s in bibliotheken van start

Onlangs is het 200e Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) geopend. Ook deze informatiepunten hebben te zijner tijd een kwaliteitsstandaard nodig, als onderdeel van de bibliotheekcertificering. Daarom is de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) op verzoek van de VOB, Koninklijke Bibliotheek en Manifestgroep Digitale Inclusie een pilot gestart om te onderzoeken óf en zo ja…

Lees meer
gemiddelde scores

gemiddelde scores

Benieuwd naar de gemiddelde scores van Kwaliteit in Beeld? Regelmatig publiceren wij cijfers over hoe de organisaties het doen
Het gaat over:

aantallen certificeringen en hun uitkomsten,
de gemiddelde scores per certificeringsnorm op organisatieniveau,

Lees meer
Doe de test!

Doe de test!

Speciaal voor de taalhuizen hebben wij een vragenlijst ontwikkeld waarmee je precies kunt nagaan of je kunt beginnen aan een zinvolle audit. De test doe je  puur voor jezelf en wordt verder nergens geregistreerd. De uitslag krijg je dan ook direct te zien. De eerste drie vragen zijn essentieel om te kunnen beginnen aan een audit.

Lees meer
IDO en certificering

IDO en certificering

In 2019 zijn 15 kopgroep-bibliotheken gestart met het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). In 2020 en 2021 zijn de meeste andere bibliotheken gevolgd.
Hoe weet je nu of je op de goede weg bent met het IDO en hoe kom je er achter wat nog beter kan? CBCT start met een pilot voor kwaliteitstoetsing van IDO’s en is op zoek naar bibliotheken die mee willen doen aan deze pilot. Meedoen is gratis en je komt er niet alleen achter wat beter kan, maar krijgt bovendien…

Lees meer