Certificering - nieuws

Voortgang certificering taalhuizen

Voortgang certificering taalhuizen

Den Haag, 24 maart 2020. De taalhuiscertificering zal nu wat later op gang komen; de taalhuizen die gepland stonden voor een audit in april en mei 2020 hebben allemaal een bericht hierover ontvangen; met hen zal contact gezocht worden voor een aangepaste auditplanning.

Lees meer
Corona maatregelen

Corona maatregelen

Update, 13 maart 2020. In verband met de landelijke ontwikkelingen rondom Corona, hebben wij na goed overleg besloten om de geplande audits van maart, april en mei te verplaatsen. Onze auditoren nemen op zo kort mogelijke termijn contact op met de betrokken partijen om verdere toelichting te geven en een nieuwe planning af te spreken.
Heb je vragen? Dan kun je uiteraard contact opnemen met 070- 309 0222.

Lees meer
Nieuwe auditoren!

Nieuwe auditoren!

Den-Haag, 10 februari 2020. Recent heeft CBCT geworven voor vier nieuwe auditoren. We zijn blij dat we erin geslaagd zijn om de kennis en ervaring in de auditorengroep verder uit te breiden. Met het nieuwe Taalhuiskader in de startblokken, is dit een belangrijke stap.

Lees meer
Stand van zaken certificering Taalhuizen

Stand van zaken certificering Taalhuizen

Zoals bekend is in 2018 en het eerste kwartaal van 2019 de “pilot toetsing Taalhuizen” uitgevoerd. Ook voor taalhuizen geldt dat de kwaliteit van mensen en diensten cruciaal is om hun doelstellingen te kunnen bereiken. Daarin steken de Taalhuizen nu al veel tijd en energie.

Lees meer
Quintus Kampen staat voor kwaliteit

Quintus Kampen staat voor kwaliteit

Quintus voldoet sinds februari 2019 aan het nieuwe certificeringskader van de Certificeringsorganisatie voor Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Op 25 mei werd het keurmerk officieel uitgereikt tijdens de start van het Open Huis.

Lees meer
De Zelfevaluatie

De Zelfevaluatie

De zelfevaluatie is de door u, in samenspraak met uw medewerkers en uw samenwerkingspartners opgestelde reflectie op uw organisatie. Deze zelfevaluatie, een verplicht onderdeel van het certificeringsproces, beschrijft in essentie waar uw organisatie nu staat en waar die naar toe zou moeten.

Lees meer
Interview Willem Camphuis in nieuwsbrief Cultuurconnectie

Interview Willem Camphuis in nieuwsbrief Cultuurconnectie

Op 19 maart ontving Rozet in Arnhem het Keurmerk Kwaliteit in Beeld, van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee heeft Rozet de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, goed worden uitgevoerd en zij aan alle kwaliteitsnormen voldoet.

Lees meer
Kunst Centraal kan trots zijn

Kunst Centraal kan trots zijn

Kunst Centraal, de organisatie voor cultuureducatie in de provincie Utrecht, is maandag 25 maart officieel gecertificeerd door CBCT. Kunst Centraal wordt gesubsidieerd door de provincie Utrecht om basisscholen te ondersteunen bij het vormgeven van cultuureducatie. Met activiteitenprogramma’s, nascholingen voor leerkrachten én advies helpt Kunst Centraal scholen om de creatieve kracht van kinderen te versterken.

Lees meer