Certificering - nieuws

Verbeterde toelichting op zelfevaluatie

Verbeterde toelichting op zelfevaluatie

De zelfevaluatie is de basis van een audit. Dit is, na de intake, de tweede stap in het certificeringsproces. Een zelfevaluatie maak je samen met je partners, stakeholders en medewerkers. Het is een reflectie op de organisatie of (digi)taalhuis en geeft aan waar je staat en waar je naartoe wilt. Als je een zelfevaluatie goed aanpakt heb je er zelf ook meteen heel veel aan. Toch ziet men er vaak tegenop en wordt het nog weleens als extra werk gezien.

Lees meer
NIEUW podcast over certificeren

NIEUW podcast over certificeren

Hoe beleef je het certificeren, hoe pak je het aan, hoeveel werk is het en wat nou als je voorwaardelijk gecertificeerd wordt? Deze onderwerpen hebben we verwerkt in een podcast van ruim 20 minuten, waarin Roel Zuidhof van Bibliotheken gemeente Nijkerk en Betsie van Ravenhorst -taalcoördinator- hun ervaringen delen.

Lees meer
PDCA door je hele organisatie

PDCA door je hele organisatie

Tijdens een certificering kom je veelvuldig de zg. PDCA-cyclus tegen (plan-do-check-act). Het is een veel gehanteerde (verbeter)methode ten behoeve van je kwaliteitsmanagement en je processen. Toch krijgen we vaak de vraag wat het ook alweer is en waarom CBCT er naar kijkt tijdens audits. Dus hierbij een korte uitleg om de methode beter in de organisatie te gebruiken. 

Lees meer
Pilot kwaliteitstoetsing IDO’s in bibliotheken van start

Pilot kwaliteitstoetsing IDO’s in bibliotheken van start

Onlangs is het 200e Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) geopend. Ook deze informatiepunten hebben te zijner tijd een kwaliteitsstandaard nodig, als onderdeel van de bibliotheekcertificering. Daarom is de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) op verzoek van de VOB, Koninklijke Bibliotheek en Manifestgroep Digitale Inclusie een pilot gestart om te onderzoeken óf en zo ja…

Lees meer
gemiddelde scores

gemiddelde scores

Benieuwd naar de gemiddelde scores van Kwaliteit in Beeld? Regelmatig publiceren wij cijfers over hoe de organisaties het doen
Het gaat over:

aantallen certificeringen en hun uitkomsten,
de gemiddelde scores per certificeringsnorm op organisatieniveau,

Lees meer
Doe de test!

Doe de test!

Speciaal voor de taalhuizen hebben wij een vragenlijst ontwikkeld waarmee je precies kunt nagaan of je kunt beginnen aan een zinvolle audit. De test doe je  puur voor jezelf en wordt verder nergens geregistreerd. De uitslag krijg je dan ook direct te zien. De eerste drie vragen zijn essentieel om te kunnen beginnen aan een audit.

Lees meer
IDO en certificering

IDO en certificering

In 2019 zijn 15 kopgroep-bibliotheken gestart met het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). In 2020 en 2021 zijn de meeste andere bibliotheken gevolgd.
Hoe weet je nu of je op de goede weg bent met het IDO en hoe kom je er achter wat nog beter kan? CBCT start met een pilot voor kwaliteitstoetsing van IDO’s en is op zoek naar bibliotheken die mee willen doen aan deze pilot. Meedoen is gratis en je komt er niet alleen achter wat beter kan, maar krijgt bovendien…

Lees meer
Dubbelinterview

Dubbelinterview

In oktober 2020 werd het Bibliotheekconvenant 2020-2023 van kracht. De daarin geformuleerde maatschappelijke uitdagingen en randvoorwaarden vinden hun concrete uitwerking in de Netwerkagenda. De VOB plaatst wekelijks een interview met betrokkenen. Willem Camphuis, directeur van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT), en Hetty van de Weg, directeur…

Lees meer
Digi-Taalhuis West Maas en Waal is gecertificeerd!

Digi-Taalhuis West Maas en Waal is gecertificeerd!

Digi-Taalhuis West Maas en Waal is als eerste taalhuis in Nederland gecertificeerd. Een inspirerend taalhuis dat de boel goed op orde heeft en bestaat uit een heel gepassioneerd team. Wat is hun succesformule en hoe hebben zij het aangepakt?

Lees meer
Eerste Taalhuis in Nederland gecertificeerd

Eerste Taalhuis in Nederland gecertificeerd

Digi-Taalhuis West Maas en Waal is als eerste taalhuis in Nederland gecertificeerd. Het Digi-Taalhuis onderging een audit en daarbij werd onder andere bekeken wat de kwaliteit, het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid is. Dit gebeurde aan de hand van de normen van het certificeringskader Zicht op Ontwikkeling. Dit certificeringskader is recent operationeel geworden…

Lees meer
Nanning Mol nieuwe voorzitter CBCT

Nanning Mol nieuwe voorzitter CBCT

Nanning Mol nieuwe voorzitter CBCT
Met ingang van 29 oktober 2020 heeft Nanning Mol, op voordracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het voorzitterschap van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) op zich genomen. Hij volgt Pauline Bouvy-Koene op die zich als voorzitter acht jaar heeft ingezet voor CBCT.

Lees meer
Rol voor CBCT bij uitvoering bibliotheekconvenant

Rol voor CBCT bij uitvoering bibliotheekconvenant

Vorige week bekrachtigden vertegenwoordigers van de drie overheidslagen (Rijk, provincies en gemeenten) en van de Nederlandse openbare bibliotheken het Bibliotheekconvenant 2020-2023. De betrokken partijen benadrukken met het convenant het belang van een volwaardige lokale bibliotheekvoorziening. Dit is een voorwaarde om een bijdrage te kunnen leveren aan….

Lees meer