Het certificeringskader voor taalhuizen, Zicht op Ontwikkeling, is vernieuwd in nauwe samenspraak met de branche*. Om je optimaal voor te bereiden op de certificering van jouw taalhuis maakt CBCT een Webinar dat 17 juni op deze website komt.

Wat is er precies nieuw, wat is er veranderd en waar let een auditor op tijdens de audit? Deze vragen behandelt CBCT in een Webinar. Barbara van Schaik (auditor) en Math Göbbels (nauw betrokken bij het tot stand komen van Zicht op Ontwikkeling ll) beantwoorden vragen die spelen bij verschillende (digi)taalhuizen. Welke documenten moet ik aanleveren, hoe bereid ik me voor? Ook de normen komen aan bod, hoe interpreteer ik ze, wat wil de auditor zien en praktische voorbeelden vanuit de ervaring van Barbara. Kortom een praktisch Webinar dat jou gaat helpen bij het certificeringsproces.

Het Webinar staat vanaf 17 juni online.

*Het geactualiseerde certificeringskader voor de taalhuizen is voor de periode 2024-2027: Zicht op Ontwikkeling II. Deelnemende partijen die overeenstemming hebben bereikt over dit kader waren de Vereniging Openbare Bibliotheken, de Stichting Lezen en Schrijven, Stichting Lezen, Het Begint met Taal, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van OCW, Sociaal Werk Nederland, De Koninklijke Bibliotheek, De samenwerkende POI’s Nederland en de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal.