Normen Zicht op Ontwikkeling

Kwaliteit en toekomstsbestendigheid van het Taalhuis worden altijd getoetst aan de hand van zogeheten certificeringsnormen, ook wel kwaliteitsnormen genoemd. We hanteren zeven normen. Hieronder staat per norm wat in essentie aan de orde komt:

Norm 1: Organisatie, beleid en financiën

Norm 2: Middelen 

Norm 3: Mensen

Norm 4: Samenwerking

Norm 5: Producten en diensten

Norm 6: Resultaten en verantwoording

Norm 7: Handelen conform (privacy)wetgeving

Zelfevaluatie Zicht op Ontwikkeling

Hier vind je een voorbeeld van de zelfevaluatie. Deze vul je in Zenya in.

Webinar en podcasts

Hier vind je een Webinar over Zicht op Ontwikkeling ll en diverse podcasts

Kader

Hier kun je het volledige certificeringskader Zicht op Ontwikkeling en de toelichting daarop lezen.