Bestuur CBCT

De organisatie en uitvoering van de audits en certificering is opgedragen aan de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Het bestuur van de stichting houdt toezicht op de procesgang, de kwaliteit van audits en op de ondersteuning daarvan door het CBCT-bureau.

Het bestuur van de CBCT bestaat uit vijf leden. Twee leden worden aangewezen door de VNG, twee leden door de VOB en een lid wordt aangewezen door de KB. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

 

Samenstelling bestuur

Pauline Bouvy-Koene

Pauline Bouvy-Koene

Voorzitter

Burgemeester Voorschoten
Jannie van Vugt

Jannie van Vugt

Bestuurslid

Directeur-bestuurder van Bibliotheek Oosterschelde en voorzitter Directieberaad Zeeuwse Bibliotheken
Menno Roozendaal

Menno Roozendaal

Bestuurslid

Wethouder Gemeente Meierijstad
Els Brons

Els Brons

Bestuurslid

Directeur Openbare Bibliotheek Hilversum
Theo Peeters

Theo Peeters

Bestuurslid/penningmeester