Certificering - bestuur

Bestuur CBCT

De organisatie en uitvoering van de audits en certificering is opgedragen aan de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Het bestuur van de stichting houdt toezicht op de procesgang, de kwaliteit van audits en op de ondersteuning daarvan door het CBCT-bureau.

Het bestuur van de CBCT bestaat uit vijf leden. Twee leden worden aangewezen door de VNG, twee leden door de VOB en een lid wordt aangewezen door de KB. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

 

Samenstelling bestuur

Pauline Bouvy-Koene

Voorzitter

Burgemeester Voorschoten

Jannie van Vugt

Bestuurslid

Directeur-bestuurder van Bibliotheek Oosterschede en voorzitter Directieberaad Zeeuwse Bibliotheken

Els Brons

Bestuurslid

Directeur Openbare Bibliotheek Hilversum

Theo Peeters

Bestuurslid/penningmeester

Menno Roozendaal

Bestuurslid

Wethouder Gemeente Meijerijstad