Certificering - bestuur

Bestuur CBCT

De organisatie en uitvoering van de audits en certificering is opgedragen aan de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Het bestuur van de stichting houdt toezicht op de procesgang, de kwaliteit van audits en op de ondersteuning daarvan door het CBCT-bureau.

Het bestuur van de CBCT bestaat uit vijf leden. Twee leden worden aangewezen door de VNG, twee leden door de VOB en een lid wordt aangewezen door de KB. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

 

Samenstelling bestuur

drs Nanning Mol

Voorzitter

Burgemeester Laren

Jannie van Vugt

Bestuurslid en waarnemend secretaris

Directeur-bestuurder van Bibliotheek Oosterschede en voorzitter Directieberaad Zeeuwse Bibliotheken

Theo Peeters

Bestuurslid/penningmeester

Menno Roozendaal

Bestuurslid

Wethouder Gemeente Meijerijstad