Kaders en normen

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) voert audits uit bij

  • bibliotheek- en cultuurorganisaties volgens het kader Kwaliteit in Beeld (KiB)
  • taalhuizen* volgens het kader Zicht op Ontwikkeling (ZoO)

* programma’s en diensten voor geletterdheid, zoals taalhuizen, digi-taalhuizen enz.

Kader en normen

bibliotheek en cultuur

Kwaliteit in Beeld

Kader en normen

taal

Zicht op Ontwikkeling