Podcast en video

In gesprek met twee auditoren en een auditee over de normen uit het kwaliteitskader Kwaliteit in Beeld

Waarom certificeren, wat doet CBCT, hoe gaat het proces en de zelfevaluatie