Certificering Zicht op Ontwikkeling

Hier word je geïnformeerd over de verschillende stappen in het certificeringsproces. Dan weet je wanneer jouw organisatie wat te doen staat. De inhoudelijke informatie die je nodig hebt bij het uitvoeren daarvan vind je onder voorbereiding.

Fase 0 Aankondigingsbrief

Je ontvangt een aankondigingsbrief van CBCT. Hierin wordt gevraagd om een contactpersoon en gegevens die nodig zijn om aan het proces te beginnen. Tevens wordt er gevraagd een account aan te maken in Zenya, zodat je straks het intakeformulier makkelijk kunt invullen.

Fase 3 Audit

Dit is de fase waar het auditteam het Taalhuis bezoekt en de audit uitvoert. De precieze invulling van het auditprogramma wordt vooraf afgestemd tussen het Taalhuis en de auditteam. De duur hangt af van de grootte en van bijvoorbeeld de activiteiten.

Fase 6 Evaluatie

Hierin geeft het Taalhuis feedback op het auditproces, het opereren van de auditoren, de werkwijze van het certificeringsbureau et cetera. Op deze wijze leert niet alleen het Taalhuis meer over zijn kwaliteit, maar kunnen ook CBCT en de auditoren hun werkwijze voortdurend verbeteren.

Fase 1 Intake

Er is vooraf overeenstemming wanneer het Taalhuis gecertificeerd gaat worden. Er is contact en er wordt een planning gemaakt. De stuurgroep van het Taalhuis is de formele contractpartner van CBCT, de meeste communicatie zal via de Taalhuiscoördinator verlopen.

Fase 4 Rapportage

Dit is de fase waarin de (concept-)rapportage wordt opgesteld en wordt aangeboden voor reactie van het Taalhuis (hoor en wederhoor). Hierna wordt de definitieve versie opgesteld.

Fase 2 Zelfevaluatie

Het Taalhuis vult een zelfevaluatie in. Dit is een methode waarmee het Taalhuis een zo eerlijk mogelijk zelfbeeld schetst over het functioneren van het samenwerkingsverband. De auditor heeft hiermee informatie die dient als startpunt voor een ontwikkelgerichte audit.

Fase 5 Certificering

In deze fase vindt de afronding plaats van de audit en wordt besloten tot gecertificeerd, voorwaardelijk gecertificeerd of niet gecertificeerd. Bij de laatste twee oordelen is bezwaar mogelijk.

Heb je na dit proces klachten? Dan kun je de klachtenprocedure volgen zoals vermeld staat bij paragraaf 4 in het reglement.