Certificering Zicht op Ontwikkeling

Certificeringsproces Zicht op Ontwikkeling

Wat zijn de verschillende stappen in het certificeringsproces? En weet je wanneer je wat moet doen? Kijk hieronder voor de verschillende fases van het certificeringsproces.

Aankondigingsbrief

Fase 0 Aankondigingsbrief

Minimaal 2 maanden vóór de audit
Het certificeringsproces start met de aankondiging dat je bent ingepland. Je ontvangt een bericht waarin het kwartaal staat van de audit. We vragen je wie de contactpersoon is en wie er als gebruiker in de applicatie Zenya
 gaat werken waarin alle documenten geplaatst worden.

Fase 3 Audit

Op de afgesproken datum bezoekt het auditteam jouw taalhuis en voert de audit uit. Het auditteam spreekt onder meer medewerkers en belanghebbenden.

Fase 6 Evaluatie

Na afloop krijg je de mogelijkheid feedback te geven op het certificeringsproces. Op deze manier kunnen CBCT en de auditoren hun werkwijze voortdurend verbeteren.

Fase 1 Intake

Binnen 2 weken ingevuld terugsturen
De gebruiker
ontvangt via Zenya het intakeformulier. Het invullen van het intakeformulier kost ongeveer 15 minuten.

Weten hoe Zenya werkt?

Fase 4 Rapportage

Het auditteam stelt de auditrapportage op en biedt het aan jou aan voor reactie (hoor en wederhoor). Daarna stelt het auditteam de definitieve versie op.

Fase 2 Zelfevaluatie

Minimaal 6 weken vóór audit afronden
Zodra je de auditdatum met de auditor hebt afgesproken, ontvang je de Zelfevaluatie via Zenya. Samen met je medewerkers en je samenwerkingspartners schets je een eerlijk zelfbeeld van je taalhuis. Ook stemt het auditteam onder meer het auditprogramma met je af.

Fase 5 Certificering

Op basis van het auditrapport besluit de directeur of jouw taalhuis gecertificeerd is. Is jouw taalhuis gecertificeerd? Dan ontvang je een besluitbrief, gevelbord en certificaat.

Heb je na dit proces klachten? Dan kun je de klachtenprocedure volgen zoals vermeld staat bij paragraaf 4 in het reglement.