Organisatie

De organisatie van CBCT bestaat uit een bestuur, een bureau (o.l.v. de directeur) en de auditoren die overwegend als freelancer aan CBCT verbonden zijn. CBCT heeft statuten en een certificeringsreglement. Daarnaast is er een commissie die het bestuur adviseert over onderhoud en toepassing van het certificeringskader Kwaliteit in Beeld.