De organisatie

Missie

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. Daarnaast deelt CBCT op passende wijze haar kennis en informatie met de sector.

Visie

CBCT is dé partij voor certificering van bibliotheek, cultuur en taal en draagt bij aan kwaliteitsbevordering van deze organisaties. Daardoor kunnen bibliotheek-, cultuur- en taalorganisaties zich verder ontwikkelen en van toegevoegde waarde zijn en blijven voor de Nederlandse samenleving.

Doelen

Om de visie te realiseren, heeft CBCT de volgende doelstellingen:

  1. een certificeringsproces van hoge kwaliteit uitvoeren dat altijd gericht is op de ontwikkeling en maatschappelijke betekenis van de te certificeren organisaties;
  2. een certificeringsproces van hoge kwaliteit uitvoeren met deskundige en positief-kritische auditoren die beschikken over de juiste kennis, ervaring en competenties;
  3. een efficiënt en breed gedragen certificeringsproces uitvoeren;
  4. opgedane kennis en informatie beschikbaar stellen aan de sector, binnen de grenzen van de beroepsnormen die gelden voor een certificerende organisatie;
  5. bijdragen aan de legitimatie en acceptatie in de sector van audits en certificering als onderdeel van integrale kwaliteitszorg;
  6. de kwaliteit van het certificeringskader op peil houden.

Kwaliteit

De kernwaarde van CBCT is kwaliteit. Onafhankelijkheid, deskundigheid, betrouwbaarheid, transparantie en efficiëntie zijn de belangrijkste factoren voor de kernwaarde kwaliteit. De toegevoegde waarde van CBCT is om kwaliteit te bevorderen in volledige onafhankelijkheid en met brede kennis en ervaring van de sector tegen een kostenefficiënte dienstverlening. CBCT geniet het vertrouwen van opdrachtgevers en de sector, doordat ze er zelf uit voortkomt, maar tegelijk kritische afstand kan behouden.

Kwaliteitstoetsing

In samenspraak met de opdrachtgevers heeft CBCT een transparant en objectief systeem van kwaliteitstoetsing ingericht. Dit is afgeleid van het INK-model. De eigenaren van de certificeringskaders zijn de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT), Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven. De eigenaren hebben CBCT opdracht gegeven om het kader uit te voeren.

Meerjarenplan 2021-2023

De geschiedenis van CBCT