De organisatie

Missie

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit en toekomstbestendigheid van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. Daarnaast deelt CBCT haar kennis en informatie met de sector.

Visie

CBCT is dé partij voor certificering van bibliotheek, cultuur en taal en draagt bij aan kwaliteitsbevordering van deze organisaties. Daardoor kunnen bibliotheek-, cultuur- en taalorganisaties zich verder ontwikkelen en van toegevoegde waarde zijn en blijven voor de Nederlandse samenleving. CBCT werkt continu aan de toekomstbestendigheid en ontwikkeling van de eigen organisatie en signaleert de behoefte en ontwikkeling vanuit de branche. Deze behoefte vertaalt CBCT naar actualisering van kwaliteitstoetsing/kaders.

Doelen

Om de visie te realiseren, heeft CBCT de volgende doelstellingen:

1. Ontwikkelgericht certificeren met toekomstbestendige kaders
2. Deskundige en positief kritische auditoren
3. Efficiënt en breed gedragen certificeringsproces
4. Kennis en informatie beschikbaar stellen

Kwaliteit

De kernwaarden van CBCT zijn kwaliteit en ontwikkeling. CBCT wil kostenefficiënt en met brede kennis en ervaring van de sector certificeren. CBCT hanteert een werkwijze die gericht is op kwaliteit, professionaliteit en ontwikkeling. Dit komt mede tot uiting in de auditoren die de audit uitvoeren. Zij kennen de organisatie van klein tot groot en zijn in staat om deze kennis mee te nemen in hun audit en specifiek toe te passen. Belangrijke factoren zijn betrokkenheid, proactief handelen en betrouwbaarheid. CBCT geniet het vertrouwen van de sector doordat de organisatie professioneel en klantgericht opereert, betrokken is bij het proces, in gesprek blijft over de ontwikkelingen en over de juiste kennis en kunde beschikt.

Kwaliteitstoetsing

In samenspraak met de opdrachtgevers heeft CBCT een transparant en objectief systeem van kwaliteitstoetsing ingericht. Dit is afgeleid van het INK-model. De eigenaren van de certificeringskaders zijn de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT), Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven. De eigenaren hebben CBCT opdracht gegeven om het kader uit te voeren.

Meerjarenplan 2024-2026

De geschiedenis van CBCT