Op termijn één certificering voor bibliotheken die eindverantwoordelijk zijn voor hun taalhuis

In de eerste helft van 2024 wordt het nieuwe certificeringskader voor taalhuizen, Zicht op Ontwikkeling II geïmplementeerd. Daarna wordt – in de tweede helft van 2024 – in nauwe samenspraak met de Vereniging Openbare Bibliotheken dit kader deels geïntegreerd in de bibliotheekcertificering, Kwaliteit in Beeld II. Momenteel worden bibliotheken en taalhuizen los van elkaar gecertificeerd. Voor bibliotheken die juridisch en bestuurlijk eindverantwoordelijk zijn voor de taalhuizen vervalt hiermee dubbele certificering.

Vastgesteld kader voor taalhuizen

Het nieuwe kader voor taalhuizen Zicht op Ontwikkeling ll is onlangs door alle deelnemende organisaties definitief vastgesteld. De eerste certificeringen van taalhuizen starten in het tweede kwartaal van dit jaar.

Over de actualisering van het taalhuizen-kader

In het nieuwe kader voor taalhuizen, Zicht op Ontwikkeling II, wordt nadrukkelijker ingegaan op hoe de regierol van gemeente(n) in de praktijk geregeld is bij taalhuizen. In het nieuwe kader is bovendien “de stem van de lerende” belangrijk. Vooral bij de doorontwikkeling en de dienstverlening van het taalhuis wordt er gekeken hoe de doelgroep betrokken is. Bij de kwaliteitstoetsing bekijken de auditoren of het taalhuis expliciet zichtbaar maakt welke strategische aanpak wordt gevolgd bij het bereiken van de verschillende doelgroepen (NT1, NT2).

Er gaat in het nieuwe kader ook extra aandacht uit naar hoe de taalhuizen hun samenwerking hebben uitgewerkt ten behoeve van een effectieve organisatie en dienstverlening. Tot slot wordt in de nieuwe certificeringsronde meer nadruk gelegd op tastbare realisatie van de eigen ambities en de impact daarvan.

Het nieuwe kader en de toelichting zijn te vinden op de website van CBCT