Op 6 december jl. is inhoudelijke overeenstemming bereikt over een geactualiseerd certificeringskader voor de taalhuizen voor de periode 2024-2027: Zicht op Ontwikkeling II. Deelnemende partijen aan dit overleg waren de Vereniging Openbare Bibliotheken, de Stichting Lezen en Schrijven, Stichting Lezen, Het Begint met Taal, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van OCW, Sociaal Werk Nederland, De Koninklijke Bibliotheek, De samenwerkende POI’s Nederland en de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal.

 

Aangepast op basis van ervaring en onderzoek

In 2020 is de certificering van Taalhuizen van start gegaan. De eerste certificeringsronde eindigt op 31 december 2023. Deze certificeringsronde leerde dat taalhuizen al veel bereikt hebben, maar ook dat blijvende aandacht voor kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling noodzakelijk is. Op basis van de opgedane ervaringen en onderzoeken (o.a. de tussentijdse evaluatie van Het Tel mee met Taal-programma) zijn de genoemde organisaties aan de slag gegaan voor een vernieuwd certificeringskader voor de periode 2024-2027.

 

Vervolgstappen

Het concept-certificeringskader ligt nu bij de deelnemende organisaties voor definitieve vaststelling. In Q2 van 2024 starten de eerste certificeringen. Deze certificeringen worden ook weer gesubsidieerd door de Koninklijke Bibliotheek. Organisaties krijgen vanzelf bericht als zij aan de beurt zijn. Ter voorbereiding op de certificering kunnen taalhuizen in de loop van het eerste kwartaal 2024 de nieuwe whitepapers, illustraties en podcasts over certificering en de normen vinden op de website van CBCT.  In januari komt het definitieve kader op de website van CBCT, inclusief een toelichting.

 

Vragen of overleg over de planning?

Neem contact op het bureau van CBCT via 070-3090222 of bureau@certificeringsorganisatie.nl