Rond de landelijke Week van Lezen en Schrijven (8 -15 september) is met het Glazen Radiohuis in de regio Haaglanden extra aandacht gevraagd voor het belang van het aanpakken van laaggeletterdheid.

Wat is er nodig om mensen die (digi)taal hulp nodig hebben, te ondersteunen? Het blijft een ingewikkeld verhaal om de groep taalvragers te bereiken. Je hebt niet één soort laaggeletterdheid. Er zijn veel verschillende groepen met verschillende hulpvragen.

“Het is een complexe uitdaging voor gemeenten om die regie te voeren en de kwaliteit aan de aanpak te borgen. Uiteindelijk moeten de mensen in de wijken zich geholpen voelen.” Willem Camphuis

Luister het complete interview