Het geactualiseerde kader voor Taalhuizen: Zicht op Ontwikkeling ll wordt op dit moment uitgerold. Op 2 februari 2024 zijn de laatste handtekeningen gezet onder het vernieuwde kader. De eerste organisaties gaan in april het proces in van de certificering. Om je als organisatie goed voor te bereiden op de audit is het handig om alvast de zelfevaluatie in te vullen. Op deze manier kom je met elkaar in gesprek over keuzes binnen de organisatie. Om je te helpen bij het voorbereiden van de audit staan er whitepapers online die verdere uitleg geven over de zeven normen.

Krijg je een heraudit op basis van Zicht op Ontwikkeling l en je hebt daar de normen of de zelfevaluatie voor nodig, neem dan contact op met bureau@certificeringsorganisatie.nl

Het geactualiseerde certificeringskader voor de taalhuizen is voor de periode 2024-2027: Zicht op Ontwikkeling II. Deelnemende partijen die overeenstemming hebben bereikt over dit kader waren de Vereniging Openbare Bibliotheken, de Stichting Lezen en Schrijven, Stichting Lezen, Het Begint met Taal, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van OCW, Sociaal Werk Nederland, De Koninklijke Bibliotheek, De samenwerkende POI’s Nederland en de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal.