Overzicht gecertificeerden

Certificeringskader Kwaliteit in Beeld Overzicht organisaties gecertificeerd, voorwaardelijk gecertificeerd en niet gecertificeerd. gecertificeerdvoorwaardelijk gecertificeerdniet gecertificeerd Auditee# Bibliotheek/Cultuurorganisatie Plaats Provincie Gecertificeerd...