Ton Brandenbarg studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte in het onderwijs, was directeur van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, algemeen secretaris van de Raad voor Cultuur, directeur van het Residentieorkest, directeur van de Zeeuwse Bibliotheek en werkt nu als zelfstandig adviseur op het gebied van cultuur en informatie. Hij adviseert overheden en instellingen over strategisch beleid in een vaak gevoelige politieke omgeving. Als auditor heeft hij ervaring in de bibliotheeksector en in de cultuursector.

Contact: brandenbarg@kwaliteitsbeeld.nl

Tel: 06-22202655