Gecertificeerden

Afgeronde audits Zodra een audit is afgerond plaatsen wij de uitkomst in een overzicht. Hier vind je of een organisatie gecertificeerd is, voorwaardelijk gecertificeerd of niet gecertificeerd. Er zijn twee overzichten: Kwaliteit in Beeld (bibliotheken en...

Informatiekrant certificering Taalhuizen

Vanaf april 2020 wordt een start gemaakt met het certificeren van Taalhuizen, tot die tijd zijn we druk met de voorbereidingen. Het is de bedoeling dat in de periode april 2020-2023 alle Taalhuizen in Nederland gecertificeerd worden. Lees alvast informatie over het...
De bouwstenen van het Taalhuis

De bouwstenen van het Taalhuis

Voor de taalhuizen zijn zg. bouwstenen ontwikkeld. Die helpen je taalhuis om op een gestructureerde wijze te werken aan de kwaliteit ervan. Ze gaan onder andere over de inzet van vrijwilligers, de coördinatie van het taalhuis, welke lesmaterialen je voor welke...
De zelfevaluatie, de basis van een audit

De zelfevaluatie, de basis van een audit

Certificering Taalhuizen De zelfevaluatie is een belangrijke eerste stap in het traject van de certificering. Het geeft aan hoe je ervoor staat in de huidige situatie. In deze fase van het certificeringstraject komen de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen van...