Het ministerie van OCW heeft enige tijd geleden de opdracht aan Ton Brandenbarg gegeven uit te zoeken welke ondersteuningsbehoefte precies nodig is voor de noodzakelijke doorontwikkeling/professionalisering van taalhuizen. OCW heeft dit onderzoek bij Ton belegd naar aanleiding van het door Willem van Raaijen en Frank Huysmans in mei uitgebrachte rapport over de kwaliteit en toekomstbestendigheid van taalhuizen.

Conclusies

Een belangrijke conclusie is dat er door betrokkenen met veel energie wordt gewerkt aan het bieden van een laagdrempelig aanbod binnen de Taalhuizen. Tegelijkertijd is er in sommige gevallen nog meer nodig om het werk goed te verankeren en om te zorgen dat er ruimte blijft voor ontwikkeling en verdere professionalisering. Zo vragen veel geïnterviewden om extra ondersteuning bij het opzetten van een (Digi)Taalhuis en extra advies bij het maken van bijvoorbeeld inwerkprogramma’s of communicatieplannen.

De adviezen uit het rapport worden door de Rijksoverheid meegenomen bij het beleid voor de komende jaren.

In dit rapport zet Ton Brandenbarg aanbevelingen en adviezen op een rij die kunnen helpen bij de verdere professionalisering van (Digi)Taalhuizen. Ook is in het rapport te lezen hoe de professionalisering zowel op landelijk als op lokaal niveau geborgd kan worden.