Geschiedenis van CBCT

De voorganger van CBCT was de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken, in 2006 opgericht door de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De aanleiding was de wens tot een “dwingend en samenhangend systeem van kwaliteitszorg in te voeren ter vaststelling en periodieke toetsing van de basiskwaliteit van openbare bibliotheken”. Gekozen werd voor een aparte stichting om de onafhankelijkheid van de certificering in de sector te waarborgen.

Tussen 2006 en 2018 heeft SCOB in drie certificeringsrondes van vier jaar de werkzaamheden uitgevoerd. Die rondes kenden elk hun eigen normenkader. Het duurde even voor de branche en de certificeringsorganisatie vanzelfsprekende partners werden, maar gaandeweg konden de geauditeerde organisaties de toegevoegde waarde van externe kwaliteitstoetsing onderkennen en ondervonden zij dat een certificeringstraject hun organisatieontwikkeling vooruit hielp. Vooral in de laatste periode (2014-2017), waarin toekomstbestendigheid een centraal begrip was.

Gezamenlijk kader
In 2016 is met VOB, SPN, Cultuurconnectie, Stichting Lezen, Stichting Lezen & Schrijven en de VNG het gesprek geopend over een nieuw, gezamenlijk certificeringskader. De partijen maakten daarbij dankbaar gebruik van de ervaringen met gecombineerde organisaties (gefuseerde bibliotheek- en cultuurorganisaties) en met het door bureau Hobéon uitgevoerde kader van cultuurorganisaties. Het nieuwe certificeringskader Kwaliteit in beeld is in 2017 in gezamenlijkheid ontwikkeld en begin 2018 vastgesteld. Vanaf dat moment is SCOB omgevormd tot CBCT en heeft zij het vertrouwen gekregen de uitvoering van het nieuwe kader op zich te nemen.