Geschiedenis van CBCT

De voorganger van CBCT was de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken, in 2006 opgericht door de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De aanleiding was de wens tot een “dwingend en samenhangend systeem van kwaliteitszorg in te voeren ter vaststelling en periodieke toetsing van de basiskwaliteit van openbare bibliotheken”. Gekozen werd voor een aparte stichting om de onafhankelijkheid van de certificering in de sector te waarborgen.

Tussen 2006 en 2018 heeft SCOB in drie certificeringsrondes van vier jaar de werkzaamheden uitgevoerd. Die rondes kenden elk hun eigen normenkader. Het duurde even voor de branche en de certificeringsorganisatie vanzelfsprekende partners werden, maar gaandeweg konden de geauditeerde organisaties de toegevoegde waarde van externe kwaliteitstoetsing onderkennen en ondervonden zij dat een certificeringstraject hun organisatieontwikkeling vooruit hielp. Vooral in de laatste periode (2014-2017), waarin toekomstbestendigheid een centraal begrip was.

Een gezamenlijk kader: Kwaliteit in Beeld

In 2016 hebben VOB, SPN, Cultuurconnectie, SCOB, Stichting Lezen, Stichting Lezen & Schrijven en de VNG het gesprek geopend over een nieuw, gezamenlijk certificeringskader voor bibliotheken en cultuurorganisaties en de door bibliotheken uitgevoerde programma’s voor geletterdheid. De partijen maakten daarbij dankbaar gebruik van de ervaringen met gecombineerde organisaties (gefuseerde bibliotheek- en cultuurorganisaties) en met het door bureau Hobéon uitgevoerde kader van cultuurorganisaties. Het nieuwe certificeringskader Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal is in 2017 in gezamenlijkheid ontwikkeld en in juni 2018 officieel gelanceerd.

Vanaf dat moment is SCOB omgevormd tot CBCT en heeft zij het vertrouwen van de branche gekregen de uitvoering van Kwaliteit in Beeld op zich te nemen.

Certificering van taalhuizen

Tijdens de ontwikkeling van wat later Kwaliteit in Beeld zou gaan heten, ontstond de vraag of en in hoeverre de Nederlandse taalhuizen (ook wel Digitaalhuizen of taalpunten genoemd) ook voor certificering in aanmerking zouden moeten komen. In het kader van de besluitvorming over Kwaliteit in Beeld, werd besloten tot de uitvoering van een pilot-traject. In het voorjaar van 2018 is een werkgroep ingericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de meest betrokken organisaties én enkele taalhuizen. Vervolgens hebben zeven, naar regio, grootte en werkwijze uiteenlopende taalhuizen meegedaan aan de pilot in de periode 2018-2019. Dat leidde uiteindelijk tot een voorstel voor een certificeringskader, waarachter in maart 2019 ook de minister van OCW zich schaarde. Na de definitieve vaststelling van het certificeringskader in september 2019 door de stuurgroep, heeft CBCT de implementatie ter hand genomen. In 2020 is uitvoering gestart van Zicht op Ontwikkeling. Certificeringskader taalhuizen.