Certificering Zicht op Ontwikkeling - Voorbereiding

De zelfevaluatie

De zelfevaluatie is een belangrijke stap in het traject van de certificering. Het geeft aan hoe je ervoor staat in de huidige situatie. In deze fase van het certificeringstraject komen de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen van de organisatie naar boven. In de zelfevaluatie wordt het (digi)taalhuis of taalnetwerk gevraagd een eerlijk zelfbeeld te schetsen dat in de organisatie breed herkend wordt. Het is een goede basis voor de audit voor zowel de auditor als het (digi)taalhuis (“auditee”).

Wat wordt er in de zelfevaluatie zoal gevraagd?

De zelfevaluatie is gebaseerd op de normen uit het certificeringskader en is opgesplitst in een aantal delen. Zo komen de huidige ambities en de daarbij behorende knelpunten aan bod. Daarna wordt per norm gevraagd te reflecteren. Aan het einde van de evaluatie wordt gevraagd naar uitspraken en onderbouwingen.

Gezamenlijke reflectie

De zelfevaluatie is een gezamenlijke reflectie van het Taalhuis en/of de netwerkpartners op de eigen organisatie. Dat betekent dat de evaluatie plaatsvindt in samenspraak met de medewerkers én samenwerkingspartners. Er wordt daarom ook gevraagd met welke functiegroepen (medewerkers, stakeholders etc.) de zelfevaluatie is besproken.

Wat wordt er met de zelfevaluatie gedaan?

De zelfevaluatie moet minimaal 6 weken vóór de audit zijn afgerond. De auditoren bereiden zich voor op de audit mede aan de hand van de zelfevaluatie. De zelfevaluatie dient ook als basis voor de gesprekken en de vragen tijdens de auditdag.

Lees de whitepaper ter voorbereiding

Download zelfevaluatie

Hier vind je een voorbeeld van zelfevaluatie. Deze vul je in Zenya in.