Norm 1 – Beleid en financiën

Hoe houdt de leiding een organisatie op koers? Hoe inspireert zij tot voortdurende verbetering? Waar wil je naartoe in de toekomst? Daar is een beleid voor nodig, waarin de bestaansredenen en de unieke kracht van een organisatie staan beschreven. De strategie beschrijft ook de ambities en de gewenste resultaten voor de verschillende belanghebbenden. Beleid, plannen en budgetten worden hierin concreet beschreven.

 

Whitepaper

De whitepaper Een goede basis maakt het verschil dient ter ondersteuning bij de voorbereiding op de audit en helpt met de norm Beleid en financiën.