Norm 2 – Middelen

Het begrip Middelen dient breed te worden opgevat. Bij middelen denk je natuurlijk al snel aan geld, maar onder middelen verstaan we bijvoorbeeld ook  de fysieke plek(ken), de collectie, de website en ICT-systemen. Bekijk de whitepaper voor wat verdieping of luister naar de podcast.

Whitepaper

De whitepaper De norm Middelen gaat over meer dan geld dient ter ondersteuning bij de voorbereiding op de audit en helpt met de norm middelen.