Norm 2 – Middelen

Het begrip Middelen dient breed te worden opgevat. Bij middelen denk je natuurlijk al snel aan geld, maar onder middelen verstaan we bijvoorbeeld ook  de fysieke plek(ken) van het taalhuis, de collectie, de website en ICT-systemen. In het geval van het taalhuis gaat het ook over vindplaatsen en manieren om doelgroepen actief te benaderen en door te verwijzen.

 

Whitepaper

De whitepaper Een breed instrumentarium voor je taalhuis dient ter ondersteuning bij de voorbereiding op de audit en helpt met de norm middelen.