Norm 3 – Mensen

De norm Mensen gaat in het bijzonder in op de vraag in hoeverre de organisatie competentie-eisen heeft geformuleerd en of hieraan wordt voldaan. Luister de podcast voor de ervaring vanuit de auditor en auditee of bekijk de whitepaper.

Whitepaper

De whitepaper Mensen, de cruciale factor binnen de organisatie dient ter ondersteuning bij de voorbereiding op de audit en helpt met de norm Mensen.