Norm 3 – Samenwerking

Bij het begrip Samenwerking gaat het om de vraag in hoeverre en op welke wijze relevante (taal)partners binnen en buiten het verzorgingsgebied door het taalhuis worden ingeschakeld om bij te dragen aan geformuleerde ambities en resultaten. Naast de subsidiërende rol wordt de gemeente bij deze norm vooral gezien als (mogelijke) samenwerkingspartner, omdat er samen aan wordt gewerkt om laaggeletterdheid te bestrijden. Dat betekent een brede uitleg van het begrip “samenwerking”; samenwerking kan namelijk ook plaatsvinden in bijvoorbeeld specifieke afhankelijkheidsrelaties. Naast de gemeente(n) is er een brede verscheidenheid aan kernpartners en (taal)partners die ook bijdragen aan het bestrijden van laaggeletterdheid. Aan alle samenwerkingsrelaties kunnen meer en minder vergaande eisen worden gesteld.

 

Whitepaper

De whitepaper Gerichte samenspraak om je ambities te realiseren dient ter ondersteuning bij de voorbereiding op de audit en helpt met de norm Samenwerking.