Norm 4 – Mensen

Met het begrip Mensen wordt in de certificeringsnorm gerefereerd aan de vraag “in hoeverre en op welke wijze medewerkers en vrijwilligers, maar daarmee ook vertegenwoordigers van (kern)partners en andere (taal)partners worden ingezet om bij te dragen aan geformuleerde ambities en resultaten.” In het bijzonder gaat dit normelement in op de vraag in hoeverre het taalhuis competentie-eisen heeft geformuleerd en of hieraan wordt voldaan.

 

Whitepaper

De whitepaper Mensen maken je taalhuis dient ter ondersteuning bij de voorbereiding op de audit en helpt met de norm Mensen.