Norm 6 – Resultaten en maatschappelijk effect

Onder resultaat wordt verstaan: ‘hetgeen je bereikt nadat je iets hebt gedaan of gemaakt’. Hierbij gaat het niet alleen over de resultaten van de activiteiten die je organiseert, maar over alle prestaties (de mate van het behalen van de gestelde doelen en/of verplichtingen). Simpel gezegd: welke activiteiten zijn er ondernomen om de gestelde ambities te bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten van deze resultaten (direct of indirect) die het taalhuis levert? Deze informatie is voor het taalhuis van belang, maar zeker ook voor zijn subsidienten, partners en andere belanghebbenden. Hiermee wordt een betrouwbaar beeld gecreëerd in de prestaties van het taalhuis.

 

Whitepaper

De whitepaper De verantwoording van je resultaten dient ter ondersteuning bij de voorbereiding op de audit en helpt met de norm Resultaten en maatschappelijk effect.